top of page

W NAGŁYM WYPADKU

Nie świadczę usług w trybie awaryjnym. W przypadku nagłego zagrożenia, ważne jest skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu (GP) lub najbliższym oddziałem ratunkowym. Jeśli czujesz, że Twoje lub czyjeś życie jest zagrożone, jeśli Ty lub ktoś inny został poważnie ranny, masz myśli samobójcze lub przedawkowałaś/eś, albo jeśli czujesz, że mogłabyś/mógłbyś zrobić  sobie lub komuś innemu krzywdę, zadzwoń pod numer alarmowy 999.

Możesz również skontaktować się z różnymi organizacjami - proszę zobacz poniżej.

 

NHS Direct - dla dodatkowych informacji na temat usług zdrowia psychicznego oraz gdzie uzyskać pilne wsparcie zdrowia psychicznego przez NHS www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/

CALM (Campaign Against Men Living Miserably) – działająca przeciwko męskim samobójstwom wśród mężczyzn. 
Tel: 0800 585858 (Helpline open 5pm-midnight); www.thecalmzone.net/help/webchat/

Papyrus – Organizacja zapobiegająca samobójstwom młodych osób, udzielająca wsparcia osobom poniżej 35 roku życia (od 9:00 do północy każdego dnia).
Tel: 0800 068 4141; Text 07860 039967; email pat@papyrus-uk.orgwww.papyrus-uk.org

Samaritans – Jeśli masz myśli samobójcze i potrzebujesz porozmawiać, wyślij e-mail: jo@samaritans.org
Tel: 08457 90 90 90; www.samaritans.org 

Saneline – Telefon wsparcia poza godzinami pracy oferujący praktyczne informacje, opiekę kryzysową i wsparcie emocjonalne dla wszystkich dotkniętych problemami zdrowia psychicznego; Tel: 0845 767 8000

Telefon wsparcia dla zdrowia psychicznego; Tel: 0800 915 4640 

SOS Suicide of Silence – Dostępny od godziny 9:00 do północy każdego dnia; Tel: 0300 1020 505

Headstuff – Zespół specjalistów ds. ADHD; Terapia ADHD prowadzona przez terapeutów zdiagnozowanych z ADHD - HeadStuff Therapy. (headstuffadhdtherapy.co.uk)

 

Oto kilka z wielu organizacji angielskich, z którymi możesz się skontaktować, aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie.

 

Molestowanie/Przemoc Domowa

National Domestic Abuse Helpline; Tel: 0808 2000 247; www.nationaldahelpline.org.uk/

National LGBT+ Domestic Abuse Helpline; Tel: 0800 999 5428; www.galop.org.uk

Women’s Aid – For support for women and children in domestic violence situations.
www.womensaid.org.uk

 

Uzależnienia

Alcoholics Anonymous – for anyone who thinks they may have a problem with alcohol; Tel: 08009188650; www.alcoholics-anonymous.org.uk/

Al-Anon – for family including children and friends whose lives are affected by a person with addictive behaviours; Tel: 0800 0086 811; www.al-anonuk.org.uk

FRANK – provides information and advice about drugs and information on local services; Tel: 0800 776600; www.talktofrank.com

Gamblers anonymous – for anyone who thinks they may have a problem with gambling; Tel: 03300940322; www.gamblersanonymous.org.uk

Narcotics Anonymous UK – for anyone who thinks they may have a problem with drugs including alcohol; Tel: 0300 999 1212; www.ukna.org

 

Wsparcie dla dzieci i młodzieży

Childline – for under 19s to be able to talk and get support; Tel: 0800 1111 (number will not show up on your phone bill); www.childline.org.uk

Kooth – Children’s online mental wellbeing community; www.kooth.com

NSPCC – discuss or report a concern about the safety or welfare of a child; Tel: 0808 800 5000; www.nspcc.org.uk

The Mix – free information and support for under 25s in the UK; Tel: 0808 808 4994; https://www.themix.org.uk

YoungMinds Crisis Messenger – Text ‘YM’ to 85258

Crisis Text Line – text ‘HOME’ to 85258 (UK), 50808 (Ireland)

Shout Crisis Text Line – text ‘SHOUT’ to 85258 or text ‘YM’ if you are under 19 (free listening service)

 

Zarządzanie długiem

Step Change –  help you to manage your debt and understand money; Tel: 0800 138 1111; www.stepchange.org/

The Money Advice Service – Free and impartial money advice; Tel: 0800 138 7777; www.moneyadviceservice.org.uk/en

 

Zaburzenia odżywiania

Beat – Beating Eating Disorder – Supports people affected by eating disorders; Tel: 0845 634 1414 (adult); Tel: 0845 634 7650 (youth); www.b-eat.org.uk

 

Ofiary przestępstw

Mosac – Supporting all non-abusing parents and carers whose children have been sexually abused; Tel: 0800 980 1958; www.mosac.org.uk

Rape Crisis – support and services for victims and survivors of sexual violence or childhood sexual abuse; Tel: 0808 802 9999; www.rapecrisis.org.uk

Victim Support – Help after crime; Tel: 08081689111; www.victimsupport.org.uk

bottom of page